Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2017/2018

Krejčík Honza

Vystoupení Honzy Krejčíka, bylo plné veselého povídání, písniček, tanečků a kouzlení. Hravou formou se děti seznámily s kalendářem, připomněly, upevnily a zopakovaly si dny v týdnu, pojmenovaly měsíce a zařazovaly je do ročního období. Program se dětem moc líbil, protože byl plný zpěvu, smíchu, při kterém Honza Krejčík aktivně zapojoval všechny děti.