Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2017/2018

Zdravé zoubky chceme mít

Ve čtvrtek 9.11.2017 za námi přijely slečny ze Střední zdravotnické školy v Liberci. Přivezly s sebou velký model zoubků a k němu stejně velký kartáček na zuby. Děti si společně s nimi zopakovaly, co je pro zoubky zdravé. Prakticky si vyzkoušely, jak se zuby správně čistí – nejdříve na velkém modelu a poté samy na sobě. Za svou šikovnost dostal každý jako odměnu nový kartáček.