Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2017/2018

Podzimní výlet do lesa

Tramvají jsme dojeli do Lidových sadů a procházkou se vydali směrem na Českou chalupu. Dívali jsme se kolem sebe, jak si vítr pohrává s korunami stromů, ze kterých občas spadlo pestrobarevné listí. Pozorovali jsme, jak sluneční paprsky prosvítaly větvemi stromů a snažili se rozeznávat jehličnaté a listnaté stromy a správně je pojmenovat.