Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2016/2017

Delfínek Dilo

Dne 9. 11. 2016 děti navštívil spolek Delfíno. Děti tak poznaly Dobrodružství delfínka Dila díky produkci přes plátno. Příběh přiblížil dětem život v moři a děti shlédly také přátelství delfína s jinými zvířátky. Tato netradiční setkání byla natolik dojemná, že i paní učitelky měly slzy na krajíčku. Děti si pak zahrály na žraloky, medúzy a chobotnice a vybarvily si omalovánku. Spolek Delfíno přislíbil další návštěvu naší mateřské školy, která bude pro děti již zdarma.