Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2016/2017

První výlet

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 jsme se vypravili na výlet. Vyjeli jsme autobusem číslo 18 do Ruprechtic ke kapli a lesní cestou jsme došli až na Libereckou Výšinu. Procházkou kolem liberecké přehrady jsme se vrátili ke školce. Dlouhou cestu ušly i nejmenší děti. Statečně střídaly nohy až ke školce. Na cestě jsme několikrát zastavili, nasvačili jsme se a naobědvali. Na výletě byly děti z celé školky, všechny paní učitelky a výpravy se účastnily i paní kuchařka a paní školnice. Do školky jsme se vrátili okolo třetí hodiny odpoledne. Počasí se nám vydařilo a výlet jsme si všichni užili. Ačkoli byl dlouhý, děti ještě odpoledne hýřily energií. Nakonec byly nejvíce unavené paní učitelky wink.