Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2016/2017

Návštěva knihovny

Ve středu 22. 3. se třídy Sluníček a Berušek vydaly do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Přivítaly nás dvě mladé slečny, které vyprávěly o tom, jak to v knihovně probíhá a proč je dobré toto místo navštěvovat. Poté se děti posadily na polštářky a poslouchaly pohádku o Huse Líze. Pohybem se zapojovaly do děje a po skončení se za odměnu mohly samy procházet po dětském oddělení v knihovně, vybírat si knihy, které je zaujmou a vracet je zpět na místo, jak to dělají slušní čtenáři. Dopolední pobyt v této budově se prý dětem líbil - třeba ji budou navštěvovat i s Vámi, rodiči.