Mateřská škola Matoušova, Liberec

Školní rok 2016/2017

Povídánky

Třikrát jsme se s rodiči, kteří měli zájem o logopedickou prevenci, sešli, abychom si společně ukázali, co všechno lze s dětmi procvičovat. Velmi pěkná odpoledne plná tvůrčí atmosféry a dobré nálady provedla rodiče i jejich děti aktivitami, které lze zařadit do každodenního režimu. Rodiče se seznámili s nácvikem dechových a fonačních cvičení, s rytmizací, s vhodnými sluchovými i zrakovými aktivitami, s nácvikem oromotorických cvičení, s přípravnými artikulačními cviky k problémovým hláskám, s aktivitami pro rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky. Společně s dětmi si vše vyzkoušeli na vlastní kůži a odnesli si velkou porci nápadů. Všem zúčastněným bych velmi ráda poděkovala za zájem a ocenění za projekt. Vzhledem k ohlasu připravuji další pokračování, které by se stalo součástí programu mateřské školy. Vždyť správný vývoj řeči se nejvíce děti naučí v rodině a my jsme tu od toho, abychom rodičům pomohli a vedli je správnou cestou. Fotky z akcí máte na Rajčeti.