Mateřská škola Matoušova, Liberec

Aktuality

 

AKCE NA ŘÍJEN

 

2. 10.                                    EKOpark – Ekodílničky

 • podzim nabízí tolik materiálu ke tvoření a děti si to samy vyzkouší
 • vstupné 60,00 Kč

 

10. 10.                                 IQpark – Magnetománie

 • od 9.45 hod.
 • Jaké jsou vlastnosti magnetů? Dá se magnet vypnout? Jak funguje kompas?
 • hravý program pro předškoláky ze třídy Motýlků
 • děti si vyzkouší práci vědců
 • 50,00 Kč

 

11. 10.                                 IQpark – Lidské smysly

 • od 9.45 hod.
 • Nejmenší badatelé si pod vedením zkušených lektorů otestují svoje smysly – čich, chuť, hmat, zrak a sluch
 • hravý program pro předškoláky ze tříd Sluníček a Berušek
 • 50,00 Kč

 

16. 10.                                  Logopedická poradna Mgr. Vackové

 • od 8.30 hod. do 12.00 hod.
 • první depistáž – kde bude p. logopedka šetřit převážně děti ze speciálních tříd, ale i děti ze třídy Motýlků, kde rodiče uvažují o logopedické péči
 • vyšetření je hrazeno p. logopedce – 200,00 Kč
 • nahlaste své dítě Mgr. Šoltové ve třídě Berušek, přítomnost rodiče u vyšetření je výhodou
 • zprávu z vyšetření Vám připravíme