Mateřská škola Matoušova, Liberec

Berušky

Třída Berušek je také třídou speciální a vzdělává se v ní 12 dětí. Tuto třídu navštěvují děti převážně s narušenou komunikační schopností, ale i s poruchami chování. Ve školním roce 2018/2019 bude do třídy docházet 10 dětí, které budeme připravovat na vstup do základní školy. Budeme se věnovat převážně logopedické prevenci a celkovému rozvoji. Pracovat budeme podle nových metod, které by měli přípravu na vstup do ZŠ výrazně podpořit. Už se těšíme na první ovoce, které přinesou.

V tomto školním roce bude třídní učitelkou Berušek - Mgr. Ilona Šoltová a pomáhat jí bude Mgr. Michaela Janků - ředitelka MŠ.