Mateřská škola Matoušova, Liberec

Berušky

Třída Berušek je také třídou speciální a vzdělává se v ní 12 dětí. Tuto třídu navštěvují děti převážně s narušenou komunikační schopností, ale i s poruchami chování. Ve školním roce 2017/2018 budou do třídy docházet 5 dětí, které budeme připravovat na vstup do základní školy. Budeme se věnovat převážně logopedické prevenci a celkovému rozvoji. Pracovat budeme s novými pracovními sešity, na které se už moc těšíme. 

I v tomto školním roce bude třídní učitelkou Berušek - Mgr. Petra Schejbalová a pomáhat jí bude Mgr. Michaela Janků - ředitelka MŠ.