Mateřská škola Matoušova, Liberec

Berušky

Třída Berušek je také třídou speciální a vzdělává se v ní 10 dětí. Tuto třídu navštěvují děti převážně s narušenou komunikační schopností, ale i s poruchami chování. Ve školním roce 2018/2019 budeme připravovat budoucí školáky na zdárný vstup do základní školy. Budeme se věnovat převážně logopedické prevenci a celkovému rozvoji. Pracovat budeme podle nových metod, které by měli přípravu na vstup do ZŠ výrazně podpořit. Už se těšíme na první ovoce, které přinesou.