Mateřská škola Matoušova, Liberec

Sluníčka

Třída Sluníček je třídou speciální a chodí do ní pouze 14 dětí. Jde o třídu, kde se setkávají děti s narušenou komunikační schopností, ale i s vývojovými poruchami či poruchami chování. Vzdělávání těchto dětí je zajištěno kvalifikovaným personálem, který rodičům rád poskytne potřebné informace. V této třídě společně s paní učitelkou pracuje i asistent pedagoga, který je pravou rukou dětem a pravou a levou pedagogovi. Třída má část, kde jsou nové stolečky se židličkami a prostornou hernu. Nachází se v 1. patře budovy MŠ. Ve třídě se o Vaše děti stará Bc. Štěpánka Háková - třídní učitelka, která je logopedickou asistentkou a ve školním roce 2017/2018 povede 5 předškoláků a 5 dětí s odkladem školní docházky ke vztahu k literatuře a lásce ke knížkám a Mgr. Ilona Šoltová, která je kvalifikovanou logopedkou. Ve třídě tak bude zajištěna kvalitní logopedická péče.