Mateřská škola Matoušova, Liberec

Sluníčka

Třída Sluníček je třídou speciální a chodí do ní pouze 14 dětí. Jde o třídu, kde se setkávají děti s narušenou komunikační schopností, ale i s vývojovými poruchami či poruchami chování. Vzdělávání těchto dětí je zajištěno kvalifikovaným personálem, který rodičům rád poskytne potřebné informace. V této třídě společně s paní učitelkou pracuje i asistent pedagoga, který je pravou rukou dětem a pravou a levou pedagogovi. Třída má část, kde jsou nové stolečky se židličkami a prostornou hernu. Nachází se v 1. patře budovy MŠ. Ve třídě se o Vaše děti stará Mgr. Pavlína Obrátilová - třídní učitelka, která se připravuje jako logopedický asistent.  Ve třídě tak bude zajištěna kvalitní logopedická péče.