Mateřská škola Matoušova, Liberec

Motýlci

Ve třídě je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 24 dětí. Třída se nachází v přízemí mateřské školy a má k dispozici hernu, třídu a jídelnu. Další přilehlou  hernu mohou děti využívat i během dne, pokud jsou k dispozici obě učitelky, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

V ranních hodinách se děti ze všech tříd setkávají právě zde a teprve v 7.00-7.30 hodin se rozcházejí do svých kmenových tříd.

V této třídě jsou děti v heterogenním složení ve věku od 3 - 7 let. Docházet bude 13 předškoláčků, kteří budou procházet předškoláckou přípravou a rozvojem grafomotorických dovedností. Obě dvě paní učitelky jsou výtvarně založené a budou se podílet na výzdobě naší mateřské školy.