Mateřská škola Matoušova, Liberec

Pokyny k platbám

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Na základě vyhlášky č. 107/2008 Sb. platí pro školní rok 2018/2019 následující sazby školného a stravného:

ŠKOLNÉ: 501,- Kč/měsíc

STRAVNÉ (celodenní):    

  • děti 3 - 6 let: 760,- Kč/měsíc

  • děti 7 let (dosáhnou-li věku během školního roku): 850,- Kč/měsíc    

Platby zasílejte na č. účtu 54 74 272 / 0800, variabilní symbol je dítěti přidělen, na počátku docházky do MŠ.

Pokud jste ho zapomněli, tak se informujte u paní hospodářky.