Mateřská škola Matoušova, Liberec

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Matoušova 468/12, Liberec, příspěvková organizaceNaše filosofie

 • Učení - dopřejeme dětem učení radostné, spontánní, prožitkové a přirozené
 • Motivace - každé dítě je jedinečné a každé dítě něco dovede, stačí jen objevit, co to je
 • Akce mateřské školy - každá akce, kterou dítě zažije a prožije na vlastní kůži, mu přináší radost a poučení
 • Tvořivost - důležité je, aby děti měly dostatek volnosti a svobody pro rozvoj fantazie a snění
 • Organizace - individuální přístup dětem přináší jejich důležitost a možnost věnovat jim plně náš čas a pozornost
 • Umění - seznamujeme děti s estetickými hodnotami a kulturou, která nás obklopuje
 • Škola - příprava na vstup do školy je metou, kterou musíme společně projít a obstát co nejlépe
 • Etika - děti učíme morálním hodnotám a dobrým mezilidským vztahům

Jsme tu pro vaše děti

 • podporujeme rozvoj osobnosti dětí předškolního věku - to má zásadní vliv na rozumový, citový a tělesný rozvoj
 • přinášíme dětem základní pravidla etického chování, představujeme jim hlavní životní hodnoty a uvádíme je do života mezi lidmi s kvalitními mezilidskými vztahy
 • není dnes již tajemstvím, že právě předškolní vzdělávání dává dětem základ pro další rozvoj, výchovu a vzdělávání
 • snažíme se děti co nejlépe připravit na vstup do školního prostředí
 • poskytujeme také péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - převážně s narušenou komunikační schopností.

Kvalitní vzdělávání

 • pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Matouš a Matylda objevují svět“
 • řídíme se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)